Domů / Ostatní / Jednoúčelové stroje a jejich údržba a modernizace

Jednoúčelové stroje a jejich údržba a modernizace

Technologický proces průmyslové výroby je dnes velice komplexní záležitostí. Je to prostředí, ve kterém se hojně uplatňuje automatizace, vizualizace, regulace a řízení výrobních procesů. Aby všechny tyto aspekty výroby dokonale fungovaly, využívá se k tomuto účelu široká škála specifických a často jednoúčelových zařízení a speciálních pracovišť. Je přitom jedno, zda se jedná třeba o robotizované pracoviště na výrobní lince v automobilce, nebo o stroje pro hromadné zpracování dřeva na pile.

Široké využití jednoúčelových strojů a jejich údržba

Jak je zřejmé, jedná se o zařízení, která jsou používána k jednomu konkrétnímu účelu, ke kterému byla zkonstruována. Jednoúčelové stroje mohou plnit funkci testovací, kdy vyhodnocují stav a kontrolují kvalitu, Mohou mít funkci řídící a řadu dalších použití. Tyto stroje mají své využití třeba v rámci:

  • Automobilového průmyslu
  • Elektrotechnického průmyslu
  • Potravinářského průmyslu
  • Farmaceutického průmyslu

Jednoduše řečeno, jsou nezbytnou součástí drtivé většiny průmyslových odvětví. Vzhledem k tomu, že chod těchto zařízení je naprosto nezbytný pro chod výrobní linky, existuje na trhu také celá řada společností, které se zabývají opravami či modernizacemi nebo dokonce návrhem strojů a zařízení tohoto typu. Mezi takové společnosti patří také firma Konel Zlín, která je schopna dodat stroj, jenž je navržen dle požadavků zákazníka. Na návrhu a konstrukci se podílí technici s dlouholetou praxi v oboru.

 

Pomoci může modernizace

Mezi nejtypičtější procesy opracování výrobků patří obrábění dřeva. To je dnes nejen součástí dřevozpracujících závodů, ale také nábytkářského průmyslu. Dřevoobráběcí stroje samozřejmě rovněž potřebuji patřičnou údržbu. často lze ale realizovat důkladnější úpravy související s modernizací výrobní linky, které pak vedou k její nižší chybovosti, vyšší efektivitě a vyšší rychlosti.