Domů / Inspirace / Jak na rekuperaci

Jak na rekuperaci

Princip rekuperace není ničím složitým. V podstatě se jedná o zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu a o následné předávání tohoto tepla čerstvému chladnému vzduchu, který je tak přiváděn do obytných prostor již předehřátý. Systém řízeného (nuceného) větrání s rekuperací tepla se skládá ze dvou základních částí: rekuperační jednotky a vzduchotechnického potrubního rozvodu.

Jak rekuperace funguje

Potrubím o různých rozměrech je k rekuperační jednotce přiváděn čerstvý vzduch z venku a zároveň se od rekuperační jednotky odvádí již vychlazený znehodnocený vzduch. Tím odpadá klasické větrání okny a dveřmi, neboť celý obytný prostor je „protkán“ potrubím. To zajišťuje dostatečnou distribuci čerstvého vzduchu a současně také spolehlivý odtah vzduchu znehodnoceného ve všech prostorách domu. Samostatný odtah je z kuchyně, koupelny a WC.

V zimě je čerstvý, ale chladný vzduch přihříván přes teplo-směnnou plochu výměníku teplem získaným z odpadního vzduchu, což přispívá k výrazné úspoře energie na vytápění. V létě je tento efekt opačný – pomáhá klimatizovat.